Palvelut

Tilintarkastus

 • Lakisääteinen tilintarkastus
 • Osakeyhtiölain mukaiset erityistarkastukset

Tilintarkastajan lausunnot ja todistukset

 • Business Finland -rahoitukseen liittyvät tilintarkastajan raportit ja lausunnot
 • Yrityssaneeraukseen liittyvä selvitys
 • Todistus osakkeiden maksamisesta kaupparekisterille
 • Apporttilausunnot
 • Tilintarkastajan lausunto sulautumisessa ja jakautumisessa
 • Todistus liikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista

Yritysjärjestelyt

 • Yrityskaupan vero- ja juridinen suunnittelu
 • Myyjän tai ostajan avustaminen yrityskauppatilanteissa
 • Due diligence -palvelut
 • Arvonmäärityspalvelut
 • Sukupolvenvaihdosjärjestelyt

Neuvontapalvelut

 • Taloushallinnon neuvontapalvelut
 • Veroneuvonta
 • Yhtiöoikeudellinen neuvonta
 • Yrityksen perustamispalvelut